Menu
Ontzorgen Onafhankelijk Laagste energie aanbieding Direct hulp? Bel 035 - 711 13 71
 

Bekijk hoeveel jij jaarlijks kunt besparen!

Vergelijk eenvoudig alle aanbieders in Nederland voor jouw beste deal
Terugleveren stroom en salderen
26 mei 2017
www.energywakeup.nl
terugleveren-stroom-en-salderen

 

TerugleverenVoordelig en duurzaam uw eigen stroom opwekken staat volop in de belangstelling. Maar hoe zit het met stroom die u niet gebruikt en hoe gaat salderen en het terugleveren van stroom in zijn werk? Kan ik nog meer besparen door over te stappen van energieleverancier?

Overstappen en zonnepanelen

Overstappen is voor zonnepaneelbezitters niet ingewikkelder dan voor overige consumenten. Gemiddeld kunt u driehonderd euro per jaar besparen door over te stappen van energieleverancier. In onze energievergelijker kunt u de opbrengst van zonnepanelen meenemen en ontdekt u welke leverancier het meest aantrekkelijke contract biedt.

Terugleveren

U kunt te allen tijde uw zelf opgewekte stroom terugleveren aan het openbare net. Nederland loopt hiermee voorop, want in sommige Europese landen is dit nog steeds verboden. Daar wil de Europese Commissie overigens verandering in brengen, zo blijkt uit het beleidsplan dat op 15 juli 2015 is gepubliceerd.

Wat is salderen?

Op uw energierekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Niet alle energie die u terug levert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens. U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee de leverancier u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Deze regels gelden alleen voor kleinverbruikers. U bent kleinverbruiker als u een elektriciteitsaansluiting heeft van maximaal 3x80 Ampère. Uw energieleverancier kan u vertellen welke aansluiting u heeft. Heeft u een grotere aansluiting dan 3x80 Ampère? Dan kunt u met een energieleverancier zelf afspraken maken over het salderen.

Regels voor salderen en terugleveren per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 zijn de regels over salderen en terugleveren veranderd. De wet is daarvoor aangepast: art. 31c elektriciteitswet 1998. De belangrijkste wijziging is dat u voorheen tot 5000 kWh teruggeleverde elektriciteit van uw eigen verbruik mocht aftrekken. Nu is de salderingsgrens de hoeveelheid energie die u van de energieleverancier geleverd heeft gekregen. Dat kan dus ook meer dan 5000 kWh per jaar zijn.

De salderingsgrens is daarmee voor iedereen anders. In de rekensom voor salderen geldt de geleverde hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is, vindt u terug op uw energierekening.

Voorbeeld 1

Uw energieleverancier levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1000 kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 3500 kWh. Van de 3500 kWh wordt de door u terug geleverde energie 1000 kWh afgetrokken. U moet nog voor 2500 kWh betalen.

Levert u meer stroom terug dan u verbruikt?

Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Uw energieleverancier moet u hiervoor een redelijke terugleververgoeding geven. Hij mag zelf de hoogte van de terugleververgoeding bepalen. Wel ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

Houd er rekening mee dat 7 cent per kWh al redelijk kan zijn. Het is daarom uit financieel oogpunt niet aan te raden meer zonnepanelen te installeren dan u nodig heeft om uw eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. Voor een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh komt dat neer op zo'n 16 panelen met elk een capaciteit van 250 wattpiek.

Voorbeeld 2

Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding. (bron: ConsuWijzer.nl)

Terugleververgoeding en btw

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen tegenwoordig als ondernemer. Dat betekent dat u de betaalde btw over de aanschaf terug kunt vragen. U moet zich dan bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. In dat geval zal u btw moeten betalen over de terugleververgoeding en de leverancier verzoeken om de terugleververgoeding inclusief btw uit te keren. Een aantal energieleveranciers betaalt de terugleververgoeding altijd inclusief btw, dus ook zonder dat u daarvoor een verzoek heeft ingediend. Let op: in onze Energievergelijker gaan wij standaard uit van een terugleververgoeding exclusief btw. Ook over het eigen verbruik moet btw worden betaald. Bekijk het stappenplan hoe u de btw terugvraagt. Zie ook wat de Belastingdienst hier over zegt.

Regeling lokaal opwekken van energie in 2016

Consumenten kunnen tot bijna 200 euro per jaar besparen op hun energierekening wanneer zij gezamenlijk investeren in lokale energieopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen. De regeling voor het lokaal opwekken van energie, wordt in 2016 voor dit doel verruimd en stelt bedrijven en consumenten in staat op lokaal niveau een speciale energiecoöperatie op te richten. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9 cent per kWh in 2016.

Forse verschillen in de regelingen bij energieleveranciers

Als u zelf stroom opwekt, dan loont het kritisch te kijken naar de voorwaarden rond saldering en teruglevering in het kader van het sluiten of vernieuwen van uw energiecontract. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn er grote verschillen. Niet alleen in de wijze van verrekenen bij een dubbele meter, maar ook in terugleververgoedingen.

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor piek- en daluren (normaal- en daluren). Ontbreekt uw leverancier in het overzicht, dan is de informatie bij ons nog niet bekend.

Overzicht saldering en terugleververgoeding

Leverancier

Wijze van salderen bij dubbel telwerk

Enkel tarief bij dubbel telwerk

Terugleververgoeding per kWh over de netto teruglevering

Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja 7 ct. per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Opwekking wordt bij elkaar opgeteld: eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. ja 9,2 ct. per kWh excl. btw
Opwekking wordt bij elkaar opgeteld: eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. Ja 6 ct. per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Tot 5000 kWh: het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Vanaf 5000 kWh: 75% van het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Opwekking wordt bij elkaar opgeteld: eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. Ja 7 ct. per kWh excl. btw
Alle telwerken afgerekend tegen het leveringstarief Ja 11 ct. per kWh excl. btw tot max. van 10.000 kWh**
Restant per telwerk berekend tegen kale leveringstarief.** Nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Alle verbruikte en opgewekte stroom wordt afgerekend tegen enkeltarief, ook al is er een dubbele meter  Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Opwekking wordt bij elkaar opgeteld: eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik.   Normaaluren: 5 ct. per kWh excl. btw;
Daluren: 3 ct. per kWh excl. btw 
Enkeltarief: 4,5 ct. per kWh excl. btw 
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Logo-Noordelijklokaalduurzaam.jpg Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja 7 ct. per kWh excl. btw
oxxio.gif Opwekking wordt bij elkaar opgeteld: eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. Ja Het kale enkeltarief conform contract excl. btw
powerpeers.gif Alle verbruikte en opgewekte stroom wordt afgerekend tegen enkeltarief, ook al is er een dubbele meter Ja

Tot 5000 kWh: 11 ct. per kWh excl. btw
Vanaf 5000 kWh: 5 ct. per kWh excl. btw

Onbekend  Ja Tot 1500 kWh 12 ct. per kWh excl. btw.
Vanaf 1500 kWh: het kale daltarief conform contract excl. btw
Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik, en vice versa Ja 10 ct. per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*   Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Is er in de normaaluren meer verbruikt dan opgewekt, dan wordt de opwekking bij elkaar opgeteld, eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. Is in de normaaluren meer opgewekt dan verbruikt, dan wordt restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding (waarbij het ontvangen bedrag voor de normaaluren nooit meer wordt dan wat u voor de daluren betaalt). Energiebelasting totaalverbruik wordt gesaldeerd met energiebelasting totaal opgewekte energie.  Ja 6 ct. per kWh incl. btw. Bij Vandebron Zonnecollectief 10,5 ct. per kWh incl. btw
vrijopnaam.gif Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw

* de energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht. Opgewekte energie in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen.
** Per 1 januari 2016 is de margeregel vervangen door een terugleververgoeding van 11 cent per netto teruggeleverde kilowattuur. Bij netto teruglevering hoger dan 10.000 kWh per jaar wordt de vergoeding over het geheel aan netto teruglevering gelijk aan het kale leveringstarief. Dit geldt zowel voor klanten met een analoge als digitale meter. 

Terugleveren: de stroom die u opwekt en teruglevert aan het net. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘invoeden in het net’.
Netto teruglevering: als u meer stroom teruglevert dan verbruikt, blijft er na de saldering een ‘netto teruglevering’ over (overschot aan teruglevering).
Het kale leveringstarief: het leveringstarief conform de leveringsovereenkomst zonder energiebelasting, opslag duurzame energie en btw.

Uw installatie registreren

Wanneer u energie gaat terugleveren, is het van belang uw installatie te laten registreren bij uw netbeheerder. U komt namelijk anders niet in aanmerking voor een financiele vergoeding wanneer u meer opwekt dan u zelf verbruikt.

Heeft u zonnepanelen geïnstalleerd, ga dan naar de website energieleveren.nl: hier staat duidelijk hoe u uw installatie kunt registreren, zodat u zeker weet dat de teruglevering geen problemen oplevert. Uw netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren.

Eisen aan de meter

Heeft u nog een stroommeter met een draaischijf en een of twee telwerken? Deze Salderenzogenaamde analoge Ferraris-meters loopt bij het terugleveren vanzelf terug. In dat geval saldeert de meter dus zelf al. Gaat u alleen salderen (en niet meer terugleveren dan u verbruikt) dan kunt u deze meter blijven gebruiken.

Als u meer teruglevert dan u verbruikt, is een slimme meter interessanter. Deze meet zowel uw eigen verbruik als de teruggeleverde elektriciteit. De uitrol van de slimme meter is gestart in 2012 en vanaf 2015 is het de bedoeling dat alle huishoudens in Nederland gratis een slimme meter aangeboden krijgen. U kunt zo’n digitale meter tegen vergoeding ook eerder laten plaatsen of weigeren.

Meter met een dubbeltelwerk voor normaal- en daltarief?

Heeft u een meter met een dubbeltelwerk? En heeft u een energiecontract met apart tarief voor normaal- en dalverbruik? Kijk dan in bovenstaande tabel hoe uw teruglevering wordt verrekend met uw normaal- en dalverbruik, oftewel piek- en dalverbruik.

Verrekening door energieleverancier nadelig voor u?

Wat kunt u doen als de manier van verrekening van de energieleverancier nadelig voor u is? Wijzig uw contract van dubbeltarief naar enkeltarief of stap over naar een andere energieleverancier.

Zie ConsuWijzer voor meer informatie over terugleveren. Voor meer informatie over zonnepanelen gaat u naar MilieuCentraal. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over zonne-energie.

Geactualiseerd: 18-01-2017, Bron: GasLicht.com

Wakker worden!

Je betaalt teveel voor gas en elektriciteit.

  • Laat de overstap door ons regelen en kies voor 'volledig ontzorgen' (op basis van 'no cure, no pay')
  • Altijd verzekerd van de laagste energie prijzen
  • Alle energieleveranciers in Nederland vergeleken
  • Voordeliger via ons dan rechtstreeks via de energieleverancier
  • Of stap nu zelf direct kosteloos over naar de meest voordelige energieleverancier

 

Volledig ontzorgen?

Bel 035-7111371 of mail info@energywakeup.nl

Doe 't zelf

Hulp nodig? Bel ons!

035 - 711 1371 

Ma t/m vr van 8.00 tot 20.00 uur