https://www.energywakeup.nl/sde-2016-8-miljard-euro-subsidie-in-twee-rondes/_405___30_NL_304_____
Volledig ontzorgen Onafhankelijk Wekelijks de beste energie aanbieding
 
20130423111651102013042311165112013051415074267

De details van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ 2016 zijn bekendgemaakt. Er zijn dit keer maar twee openstellingsrondes, van één maand ieder. Per ronde is 4 miljard euro te vergeven.

Op de website van RVO zijn de details bekendgemaakt van de SDE+ 2016 regeling voor komend jaar. De wijzigingen voor de diverse technieken voor duurzame energieproductie werden deze week vastgelegd in de kamerbrief van 7 december. De SDE+ 2016 regeling bestaat uit een subsidie van in totaal 8 miljard euro voor projecten met looptijden tot vijftien jaar. De afgelopen jaren was de omvang van de SDE+ subsidiepot nog 3,5 miljard euro. Vorig jaar werd voor 7,7 miljard ingeschreven; minder dan de helft werd dus toegekend.

Alle details van de #SDE+ 2016 regeling, inclusief tabel met basisbedragen
De SDE+ subsidie is bedoeld voor projecten in windenergie, voor energie uit biomassa (bijstook in kolencentrales), thermische conversie (pellets), vergisting en voor zonthermie en zon-Pv. Daarnaast is er de categorie hernieuwbaar gas. Ook projecten voor geothermie en waterkracht komen in aanmerking. De eerste ronde van de SDE+ 2016 is van 1 maart tot en met 31 maart en heeft een budget van 4 miljard euro. De ronde kent vier fasen waarop ingeschreven kan worden. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal 9 eurocent/kWh ingediend worden. Daarna iedere week voor duurdere projecten, stapsgewijs tot 11, 13 en tot 15 eurocent/kWh.  Voor de tweede tranche van 4 miljard volgt een tweede ronde, die ingaat op 30 augustus en sluit op 29 september, met een vergelijkbare opzet.

Werking van de SDE+ 2016

De opzet van de SDE+ 2016 is niet anders dan voorgaande jaren. De subsidie is feitelijk een exploitatievergoeding die gekoppeld is aan de marktprijs voor energie. De SDE+ compenseert het verschil tussen de kostprijs voor het opwekken van hernieuwbare energie en de marktwaarde. Voor veel projecten is de kostprijs per kWh hoger dan de gemiddelde marktprijs. Om toch rendabel te kunnen zijn, wordt dit verschil afgedekt, zij het op basis van de werkelijk geproduceerde hoeveelheid energie en gemaximeerd voor een bepaalde looptijd, vaak vijftien jaar. sde20161

Door de gefaseerde openstelling  van de SDE+ 2016 regeling komen vooral projecten aan bod met de gunstigste kostprijs. Projecten met een hogere kostprijs kunnen pas in een volgende fase inschrijven en de kans bestaat dat het beschikbare budget dan al vergeven is. De kostprijs wordt in de regeling het ‘basisbedrag’ genoemd. Voor het theoretische project afgebeeld in bovenstaande grafiek uit de kamerbrief is het basisbedrag gezet op 0,08 €/kWh, de bovenste blauwe lijn. In het voorbeeld wordt ook een ‘basis energieprijs’ vastgesteld, op 0,04 €/kWh. De SDE+ 2016 vergoedt het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag (gemiddelde marktprijs) boven de basis energieprijs. In de grafiek dus het deel dat paars is gekleurd.

Nieuw in SDE+ 2016: vrije categorie

Doel van de regeling is projecten met elkaar op kostprijs te laten concurreren, want de goedkoopste gaat voor. Nieuw is dat een ‘vrije categorie’ wordt opengesteld, voor projecten die nog lager willen inschrijven dan het basisbedrag van hun categorie. Het wordt dan mogelijk met een basisbedrag tot op de tiende eurocent in te schrijven. Tot nu toe werd het basisbedrag uitgedrukt in hele centen.

Windenergie

De regeling voor wind op land is binnen de SDE+ 2016 ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Bij de aanvraag voor subsidie voor windenergie hoort een windrapport, waarin de opbrengst wordt berekend op basis van gemiddelde windsnelheid. Nieuw is de Windviewer die voor elke locatie in Nederland op hoogten van 20 tot en met 160 meter de gemiddelde windsnelheid geeft. De basisbedragen en het correctiebedrag hangen af van de windsterkte waarmee voor een project gerekend wordt. Voor wind op zee geldt de reguliere SDE+ niet; hiervoor zet de overheid aparte tenders uit, zoals voor Borssele I en II en geldt de ‘Regeling windenergie op zee 2015‘.

sde20162

Biomassa

Energie uit biomassa scoorde in vorige edities van de SDE+ goed, en dan gaat het vooral om de bijstook in kolengestookte energiecentrales. De biomassa vervangt een deel van de kolen en zorgt daardoor voor een lager CO2-uitstoot. De categorie thermische conversie gaat over industriële stoomproductie met biomassa (houtpellets). Deze was voor 2015 nieuw en is voor de SDE+ 2016  mede op verzoek van de sector aangepast.

Zon-Pv en zonthermie

Projecten voor elektriciteit uit zonne-energie (zon-Pv) vanaf 15 kWp worden in de nieuwe SDE+ 2016 regeling pas toegelaten als sprake is van een grootverbruikaansluiting. Deze nieuwe voorwaarde is bedoeld om het stapelen van subsidies te voorkomen. Tot nu toe konden kleinere projecten in aanmerking komen voor salderen, de energie-investeringsaftrek én de SDE+. Voor grotere installaties of gecombineerde aanvragen is een haalbaarheidsstudie verplicht. Voor zonthermie is de ondergrens van projecten opgetrokken, van 100 naar 200 m2 oppervlakte van de collectoren.

Aanvragen voor Zon-Pv kunnen gebruikmaken van de inschrijving in de vrije categorie als het basisbedrag 0,09 €/kWh bedraagt. Is deze lage kostprijs niet haalbaar, dan komt in de derde fase een kans. Deze is voor projecten met een basisbedrag van 0,128 €/kWh. Het voorlopige correctiebedrag voor de SDE+ 2016 is bij deze categorie op 0,044 gesteld. Fase 3 opent op 14 maart 2016, om 17:00 uur. Misschien dat komend jaar zon-Pv ruimer beloond wordt dan voorgaande jaren.

sde20163

Bekijk ook de complete tabel ‘Basisbedragen voor SDE+ 2016‘.

Door: Siebe Schootstra, ENERGIEbusiness, 10dec2015

Lees meer:
SDE+ volledig toegekend: zon valt buiten de boot

op EnergieBusiness
Bijwerkingen SDE+ spelen zonne-energie parten
op EnergieOverheid

Wakker worden!

Je betaalt teveel voor je gas en elektriciteit.

  • Laat de overstap door ons regelen en kies voor 'volledig ontzorgen' (op basis van 'no cure, no pay')
  • Altijd verzekerd van de laagste energie prijzen
  • Alle energieleveranciers in Nederland vergeleken
  • Voordeliger via ons dan rechtstreeks via de energieleverancier
  • Of stap nu zelf direct kosteloos over naar de meest voordelige energieleverancier

 

Volledig ontzorgen?

Bel 035-7111371 of mail info@energywakeup.nl

Doe 't zelf

Hulp nodig? Bel ons!

035 - 711 1371 

Ma t/m vr van 8.00 tot 20.00 uur