Het rapport is het product van acht maanden onderzoek door een team van 65 onderzoekers bij Bloomberg.

Duurzame energie

Bloomberg stelt dat er wereldwijd ruim $ 10.000 mrd geïnvesteerd wordt in energieopwekking tot en met 2040. Ruim driekwart van dit bedrag wordt in duurzame energie gestoken. Daarnaast verwachten de onderzoekers dat duurzame energie vanaf 2030 goedkoper zal zijn dan het leeuwendeel van de energie uit bestaande fossiele centrales.

De wereldwijde capaciteit aan zonne-energie zal tot en met 2040 veertien keer zo groot worden, stelt Bloomberg. Wat betreft windenergie verwacht het instituut een verviervoudiging van de capaciteit. Dit zorgt ervoor dat zonne- en windenergie in 2040 verantwoordelijk zijn voor 34 procent van de totale elektriciteitsopwekking in de wereld. Momenteel is dat slechts 5 procent.

“Het rapport laat zien dat het vergroenen van het wereldwijde elektriciteitssysteem onomkeerbaar is”, zegt Seb Henbest, hoofdauteur van het rapport, in een persbericht. “Dat komt dankzij de snelle daling van de kosten van zonne- en windenergie en de steeds prominentere rol van opslagbatterijen en elektrische auto’s.”

Kolen

De vraag naar energie uit kolencentrales zal drastisch dalen in Europa en de Verenigde Staten. In China neemt het gebruik van kolen met een vijfde toe, maar zal zijn piek kennen in 2026, voorspelt Bloomberg.

Bloomberg noemt ook Amerikaanse president Donald Trump in het rapport: “Trump heeft zijn steun aan de kolensector uitgesproken, maar de economische realiteit spreekt niet in het voordeel van kolen. We voorspellen in 2040 een daling van 51 procent in energieopwekking uit kolen.”

China en India

China en India zijn de grootste groeimarkten in de energiesector, verwacht Bloomberg. Bijna 40 procent van alle investeringen in energieopwekking vindt daar plaats, gelijk aan ongeveer $ 4.000 mrd.

Bron: Bloomberg | Foto: Shutterstock.com, door Hidde Middelweer van DUURZAAMbedrijfsleven.nl, 18juni2017