https://www.energywakeup.nl/klimaattoezeggingen-remmen-groei-c02-uitstoot-maar-niet-genoeg/_405___30_NL_289_____
Volledig ontzorgen Onafhankelijk Wekelijks de beste energie aanbieding
 
20130423111651102013042311165112013051415074267

Klimaattoezeggingen remmen groei CO2-uitstoot, maar niet genoeg

De jaarlijkse groei van broeikasgasemissies in de energiesector wordt teruggedrongen door de klimaattoezeggingen voor de VN-klimaattop in Parijs, maar het is nog niet genoeg.

Dat concludeert het Internationaal Energieagentschap (IEA) op basis van een analyse van de nationale klimaattoezeggingen (INDCs) ingediend voor de VN-klimaattop. Het IEA berekende het effect van de INDCs (als deze ook werkelijk worden uitgevoerd) op de uitstoot van broeikasgassen door de energiesector. Samen beslaan de INDCs 90% van de energiegerelateerde uitstoot van broeikasgassen wereldwijd.

Ontkoppeling energievoorziening en emissies

De jaarlijkse energiegerelateerde emissies zullen nog steeds blijven stijgen, maar de groei neemt wel af naar 0,5% per jaar in 2030. In de periode tussen 2014 en 2030 zal de uitstoot toenemen met 3,7 gigaton CO2-equivalent (Gt Co2-eq); in de periode van 2000 tot nu was dat nog 11,2 Gt Co2-eq. De energievraag zal in dezelfde periode blijven stijgen, dus er wordt minder uitgestoten per eenheid energie. Echter, om de 2 °C doelstelling te halen, zou de groei van emissies helemaal moeten stoppen, aldus het IEA.

Succesvolle decarbonisatie in elektriciteitsvoorziening

In de elektriciteitssector zal de groei van de uitstoot van CO2 wel stoppen: de uitstoot blijft ongeveer gelijk, terwijl de vraag met 40% toeneemt tot 2030. De elektriciteitssector heeft tot nu toe de meeste aandacht gekregen in de energietransitie naar een koolstofarme energievoorziening. Het is hoopgevend dat dit ook daadwerkelijk vruchten afwerpt.

In de periode tot 2030 zal 70% van nieuwe te bouwen eenheden voor de opwek van elektriciteit koolstofarm zijn. Dit zal ertoe leiden dat tegen 2030, de elektriciteitsopwek voor 45% van koolstofarme bronnen zal komen. Nu is dat aandeel een derde.

13,5 biljoen dollar investering

Om alle klimaattoezeggingen die betrekking hebben op de energiesector ook daadwerkelijk uit te voeren, zal 13,5 biljoen dollar moeten worden geïnvesteerd tussen 2015 en 2030. Dat is 40% van het totaal aan investeringen dat in die periode naar verwachting in de sector zal gaan. Ruim 8 biljoen dollar zal moeten worden gestoken in energiebesparing in de bebouwde omgeving, transport en de industrie. De rest van de investeringen zal vooral naar de decarbonisering van de elektriciteitssector gaan en voor een groot deel worden gestoken in wind, zon en waterkracht.

Niet genoeg

De nationale klimaattoezeggingen hebben een ‘positieve invloed op toekomstige energietrends’, schrijft het IEA. ‘Maar ze schieten tekort om de koerswijziging te maken die nodig is om het afgesproken klimaatdoel te halen.’

De voorgenomen klimaatacties zullen de opwarming van de aarde beperken tot 2,7 °C in 2100 en schieten daarmee tekort om extreme klimaatverandering te voorkomen. ‘De INDCs moeten daarom worden gezien als een basis waarop ambitieus moet worden voortgebouwd’, adviseert de IEA.

De IEA benoemt vijf maatregelen die kunnen worden genomen om emissies van de energiesector verder terug te dringen:

  • Energiezuiniger maken van industrie, gebouwen en transport.
  • Uitfaseren van de minst efficiënte kolencentrales.
  • De investeringen in duurzame energiebronnen verhogen (naar 400 miljard dollar in 2030).
  • Subsidies op fossiele brandstoffen uitfaseren.
  • Methaanemissies terugdringen in de olie- en gasproductie.

Beeld Komekura zonnepark: Sakaori / Sakaori 
Bron: ENERGIEoverheid, 4 november 2015

Wakker worden!

Je betaalt teveel voor je gas en elektriciteit.

  • Laat de overstap door ons regelen en kies voor 'volledig ontzorgen' (op basis van 'no cure, no pay')
  • Altijd verzekerd van de laagste energie prijzen
  • Alle energieleveranciers in Nederland vergeleken
  • Voordeliger via ons dan rechtstreeks via de energieleverancier
  • Of stap nu zelf direct kosteloos over naar de meest voordelige energieleverancier

 

Volledig ontzorgen?

Bel 035-7111371 of mail info@energywakeup.nl

Doe 't zelf

Hulp nodig? Bel ons!

035 - 711 1371 

Ma t/m vr van 8.00 tot 20.00 uur